Trang nhất » VB QPPL KCB

Danh mục Quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật

DANH MỤC
Quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật
(Đính kèm Quyết định số 403/QĐ-BVLBP ngày 25/11/2021 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa)

 
Quyết định số 403/QĐ-BVLBP ngày 25/11/2021 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa về việc ban hành danh mục Quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật đăng tải lên website bệnh viện.

Đính kèm

 
STT Số/kí hiệu văn bản Ngày ban hành Tên quy trình, quy định
1 145/QĐ-BVLBP 02/8/2018 Quy trình quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
2 150./QĐ-BVLBP 03/8/2018 Quy trình khám BPTNMT&HPQ tại BV
3 170/QĐ-BVLBP 05/7/2019 QĐ kiện toàn Quy trình cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
4 188/QĐ-BVLBP 26/7/2019 QĐ ban hành Quy định về thời gian trả kết quả xét nghiệm
5 465/QĐ-BVLBP 31/12/2019 QĐ ban hành mức giá dịch vụ KCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh KH
6 257/QĐ-BVLBP 24/10/2019 Quy trình chẩn đoán Lao phổi (+)
7 254/QĐ-BVLBP 24/10/2019 Quy trình chẩn đoán Lao phổi (-)
8 77/QĐ-BVLBP 09/4/2019 Quy trình sao lục HSBA
9 35/QĐ-BVLBP 13/02/2019 Quy trình quản lý HSBA
10 36/QĐ-BVLBP 14/02/2019 Quy định lưu trữ HSBA
11 263/QĐ-BVLBP 29/10/2019 Ban hành danh mục cơ số thuốc cấp cứu ban đầu
12 298/QĐ-BVLBP 13/11/2019 Ban hành Bảng tổng hợp DMKT thực hiện tại BV
13 231/QĐ-BVLBP 30/9/2019 Hướng dẫn thực hiện quy trình KCB
14 230/QĐ-BVLBP 30/9/2019 Hướng dẫn thực hiện quy trình KCB dành cho NVYT
15 59./QĐ-BVLBP 22/02/2019 Quy trình thu nhận điều trị bệnh nhân lao ngoại trú
16 255/QĐ-BVLBP 24/10/2019 Quy trình xử lý phản ứng quá mẫn do thuốc Lao-thử thuốc
17 295/QĐ-BVLBP 12/11/2019 Quy trình xử trí Bn đợt cấp COPD mức độ trung bình
18 292/QĐ-BVLBP 12/11/2019 Quy trình chẩn đoán Lao đa kháng thuốc đối với Lao phổi AFB (+) mới
19 293/QĐ-BVLBP 12/11/2019 Quy trình xử trí ban đầu ho ra máu
20 296/QĐ-BVLBP 12/11/2019 Quy trình xử trí BN đợt cấp COPD
21 253/QĐ-BVLBP 24/10/2019 Quy trình chỉ định phác đồ điều trị Lao-VK nhạy cảm thuốc
22 294/QĐ-BVLBP 12/11/2019 Quy trình tiếp nhận ban đầu BN đợt cấp COPD
23 295/QĐ-BVLBP 06/10/2020 Quy định cấp giấy cho bệnh nhân điều trị nội trú
24 187/QĐ-BVLBP 22/7/2020 Kiện toàn quy định triển khai thực hiện quy chế chuyên môn về HSBA tại các Khoa, Phòng
25 246/QĐ-BVLBP 04/9/2020 Tiếp nhận phân loại BN tại Khoa Khám HSCC
26 98/QĐ-BVLBP 09/4/2020 QĐ giao ban hội chẩn, họp trực tuyến trong tình huống dịch
27 36/QĐ-BVLBP 04/02/2020 Tiếp nhận và xử lý đường dây nóng COVID tại BV
28 52/QĐ-BVLBP 02/3/2021  Quyết định ban hành Quy trình Kiểm soát, đánh giá chất lượng HSBA;
29 110/QĐ-BVLBP 12/4/2021  Quyết định ban hành Quy trình Hội chẩn liên viện;
30 167/QĐ-BVLBP 19/5/2021   Quyết định ban hành hướng dẫn các quy định về kiểm soát lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh;
31 255/QĐ-BVDC-BVLP 13/7/2021 Quyết định ban hành Quy trình vệ sinh tay tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa.
32 256/QĐ-BVDC-BVLP 13/7/2021 Quyết định ban hành Quy trình mang và tháo phương tiện phòng hộ cá nhân tại Bệnh viện Dã chiến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa.
33 257/QĐ-BVDC-BVLP 13/7/2021  Quyết định ban hành các loại phương tiện phòng hộ cá nhân tại Bệnh viện Dã chiến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa.
34 258/QĐ-BVDC-BVLP 13/7/2021  Quyết định ban hành các loại phương tiện, dụng cụ tại BVDC-BVLBP
35 286/QĐ-BVDC-BVLP 11/8/2021  Quyết định ban hành tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và tiêu chuẩn thu dung bệnh nhân tại cơ sở 2 Bệnh viện Dã chiến tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi (Ký túc xá Đại học Nha Trang).

Đính kèm 1
Đính kèm 2
Đính kèm 3
36 287/QĐ-BVDC-BVLP 11/8/2021  Quyết định ban hành Quy trình chuyển bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở điều trị trực thuộc Bệnh viện Dã chiến tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Đính kèm
37 288/QĐ-BVDC-BVLP 11/8/2021  Quyết định ban hành sơ đồ vận chuyển bệnh nhân tại cơ sở 2 Bệnh viện Dã chiến - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa (Ký túc xá Đại học Nha Trang).

Đính kèm
38 269/QĐ-BVDC-BVLBP 25/7/2021 Quy trình sàng lọc COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho Bệnh nhân đến khám, điều trị lao, lao kháng thuốc và BN cấp cứu tại Bệnh viện.

Đính kèm
39 268/QĐ-BVDC-BVLBP 24/7/2021 Quyết định về việc triển khai thực hiện quy định thời điểm lấy mẫu và tiêu chuẩn xuất viện đối với Bệnh nhân COVID-19.

Đính kèm
40 273/QĐ-BVDC-BVLBP 30/7/2021 Quyết định ban hành quy trình xử lý thi hài bệnh nhân tử vong COVID-19 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa.
41 182/QĐ-BVLBP 25/5/2021 Quyết định ban hành Quy trình gộp mẫu xét nghiệm Sart-CoV-2.

Đính kèm
42 133/QĐ-BVLBP 27/4/2021  Quyết định ban hành Quy trình xét nghiệm Xpert, Xperss Sart-CoV-2;

Đính kèm
43 46/QĐ-BVLBP 02/3/ 2021  Quyết định ban hành Quy trình sàng lọc, xử trí bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại khu khám;
44 167/QĐ-BVLBP 19/5/2021 Quyết định ban hành hướng dẫn các quy định về kiểm soát lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh.
45 243/QĐ-BVDC-BVLP 09/7/2021 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống và ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm tại BV.

Đính kèm
46 299/QĐ-BVDC-BVLBP 23/8/2021 Quyết định ban hành Quy trình xử lý hỏa táng thi hài người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Dã chiến - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;
47 290/QĐ-BVDC-BVLP 17/8/2021 Quyết định ban hành quy chế làm việc tổ kiểm tra HSBA tại BV;

Đính kèm
48 293/QĐ-BVDC-BVLP 18/8/2021  Quyết định về việc tiếp nhận cán bộ hỗ trợ, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch COVID-19;

Đính kèm 
 
49 262/QĐ-BVDC-BVLP 14/7/2021 Quyết định Ban hành Quy trình quản lý xét nghiệm của CTCL
50 321/QĐ-BVLBP 16/9/2021  Quyết định Ban hành Quy định cấp lại Giấy ra viện, Giấy tóm tắt/sao lục HSBA, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy chứng nhận nằm viện
51 54/QĐ-BVLBP 04/3/2021 Quyết định kiện toàn Quy trình phối hợp cấp cứu nội viện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa;
52 60/QĐ-BVLBP 08/3/2021 Quyết định kiện toàn Quy trình đón tiếp, sàng lọc, phân loại, cách ly người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp, cách ly người bệnh COVID-19;
53 317/QĐ-BVLBP 13/9/2021 Kiện toàn Danh mục Vali thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu và dụng cụ cấp cứu trang bị trên xe ô tô cứu thương cho một kíp cấp cứu ngoại viện
54 304/QĐ-BVLBP 28/8/2021 Quyết định kiện toàn Quy chế công tác cấp cứu ngoại viện tại Bệnh viện
55 188/BVLBP 02/6/2021 Quy trình lưu và hủy mẫu sau xét nghiệm Xpert Xpress SARS-CoV-2
Tổng cộng: 55 Quy trình, quy định
 
 
 

 

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI KHÁNH HÒA
Địa chỉ: Núi Sạn – Vĩnh Hải, Tp Nha Trang,
    Tỉnh Khánh Hòa.
ĐT: 0258.3838689 - Fax:
0258.3542883
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

.

 • HÌNH ẢNH HỘI THI CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI KHÁNH HÒA (01/6/2000 - 01/6/2015)
  HÌNH ẢNH HỘI THI CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI...
 • Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch năm 2015 (07/5/2015)
  Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch năm 2015 (07/5/2015)
 • Tổng kết bệnh viện năm 2014
  Tổng kết bệnh viện năm 2014
 • Giao ban công đoàn cơ sở khối bệnh viện năm 2014
  Giao ban công đoàn cơ sở khối bệnh viện năm 2014
 • Chia tay cán bộ làm công tác chống lao tỉnh Khánh Hòa
  Chia tay cán bộ làm công tác chống lao tỉnh Khánh Hòa
 • Một số hình ảnh Bệnh viện đầu năm 2015
  Một số hình ảnh Bệnh viện đầu năm 2015
 • Lễ nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng chuyển giao kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm từ Bệnh viện 71 Trung ương ngày 14/11/2013
  Lễ nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng chuyển giao kỹ thuật nội soi phế...
 • Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa ngày 15/05/2014
  Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa ngày 15/05/2014

LIÊN KẾT WEBSITE